Over mij

Afgestudeerd als muziektherapeute aan de HU te Amersfoort en met twee jaar opvolgende werkervaring besloot ik mijn pakket aan vaardigheden uit te breiden richting het onderwijs. Door mijn therapeutische achtergrond ligt de focus van mijn huidige diensten sinds twee jaar op kinderen uit het speciaal onderwijs, waarbinnen ik veelal werk met kinderen die door allerlei (psychische) redenen moeilijk kunnen leren. Ik heb ervaren dat kinderen zich niet kunnen ontwikkelen op sociaal, emotioneel en creatief vlak als zij onder stress of angst moeten leren. Ik zie het daarom als mijn hoofdtaak als docente om een veilige leeromgeving te creëren in mijn lessen zodat zij zich op een gezonde manier kunnen ontwikkelen.

Ik ben verliefd op mijn werk. Ik heb een natuurlijke interesse in de manier waarop mensen de wereld waarnemen, kinderen in het bijzonder. Zij zijn beter afgestemd op hun emoties en voorstellingsvermogen wat het gemakkelijker voor me maakt om met hen te communiceren. Dit resulteert in beter afgestemde lessen die passen bij de verschillende leerniveaus waar ik in iedere klas mee te maken heb. Werken met kinderen brengt me dichter bij hun belevingswereld en die fascineert me mateloos. Dit is altijd een onuitputtelijke bron van inspiratie geweest voor de inhoud van mijn muzieklessen en workshops. Hun natuurlijke en vurige nieuwsgierigheid herinnert mij er telkens weer aan dat ik de wereld om me heen moet blijven onderzoeken en mijn nieuwsgierigheid moet blijven prikkelen. De kinderen houden mij scherp.

Ik kan kinderen activeren om zichzelf creatief uit te drukken. Mijn natuurlijk enthousiasme en interesse in ieder kind biedt de veiligheid die nodig is voor emotionele ontwikkeling, onderzoeken/experimenteren en creatieve expressie.